آشنایی هموطنان خارج ایران با حقوق خصوصی خود

آشنایی هموطنان خارج ایران با حقوق خصوصی خود

 حقوق هموطنان خارج از ایران ⊕ مبحث اول آشنایی با تاریخچه تابعیت به منظور آشنایی با آثار حقوقی تابعیت شایسته است مختصری در بین این مبحث، در مورد اقامتگاه بیان شود : از آنجایی که حقوق انسان با انتخاب شیوه انتخابی توسط خود انسان و متفق القول بودن در هر رفتار به صورت یک قرارداد …

تخلیه ملک تجاری

تخلیه ملک تجاری

⊗ شرایط تخلیه ملک تجاری در قوانین ایران اختلافات حوزه روابط موجر و مستاجر، دامنه گسترده ای دارند که از دید وکیل موجر و مستاجر بارزترین آنها ناظر به زمانی است که مدت قرارداد اجاره به پایان رسیده اما مستاجر از موجر بابت تخلیه ملک مهلت میخواهد. ⇐ قانون در این رابطه چه میگوید.. حق …

دانستنی های حقوقی مفید افراز و تفکیک در تقسیم املاک

دانستنی های حقوقی مفید افراز و تفکیک در تقسیم املاک

افراز و تفکیک در تقسیم املاک از نگرش قضائی و ثبتی تقسیم ملک غیر منقول، شامل 1- تفکیک و 2- افراز است . تفکیک :  وفق حقوق ثبتی، تفکیک یعنی جدا کردن یک مال غیر منقول به قطعات کوچکتر به عنوان مثال مالک زمینی به مساحت 5000 متر مربع در نظر دارد آن را به …

مروری بر چگونگی اولین قانون روابط مالک و مستاجر قانون اختیارات دکتر میلسپو

مروری بر چگونگی اولین قانون روابط مالک و مستاجر قانون اختیارات دکتر میلسپو

قانون اختیارات دکتر میلسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس آثار جنگ دوم جهانی با تجاوز متفقین به ایران بصورت قحطی و گرانی اجناس و عدم ثبات اقتصادی بروز کرد. عکس العمل حکومت در بعد اقتصادی این بود که در تاریخ 13 اردیبهشت 1322 قانونی با عنوان اختیارات آقای دکتر میلسپو به تصویب رساند. …

بررسی تعریف سرقفلی و تعریف حق کسب و پیشه از نگاه آقای بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل دادگستری

بررسی تعریف سرقفلی و تعریف حق کسب و پیشه از نگاه آقای بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل دادگستری

تعریف سرقفلی و تعریف حق کسب و پیشه و تجارت در آثار متقدمین اعم از لغتنامه ها و کتب حقوقی و فقهی ذکری از حق کسب و پیشه و تجارت نمی توان یافت و این تعجبی ندارد. زیرا ولادت و ظهور این پدیده در نظام اقتصادی و قضایی ایران در دهه 1320 تحقق یافته است …

دانستنی های حقوقی مفید در مورد چالش های نقل و انتقال املاک با سند عادی

دانستنی های حقوقی مفید در مورد چالش های نقل و انتقال املاک با سند عادی

دانستنی های حقوقی در مورد ملک و معامله با سند عادی هدف نگارنده ( وکیل خبره ملکی ) از ارائه مقاله، آن است که بررسی شود چرا در بسیار ی از دعاوی در مورد نقل و انتقال املاک با سند عادی، مدعی موفق به اخذ رای به نفع خودش نمی شود ؟ برای شفافیت این …

شرایط تخلیه سرقفلی به علت عدم حضور مستاجر جهت تنظیم سند اجاره

شرایط تخلیه سرقفلی به علت عدم حضور مستاجر جهت تنظیم سند اجاره

شرایط تخلیه محل کسب و پیشه یا تخلیه سرقفلی به علت عدم حضور مستاجر جهت تنظیم سند اجاره برابر ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 چنانچه بواسطه عدم تنظیم سند قرارداد اجاره، میزان اجاره بها مشخص نباشد هر یک از موجر یا مستاجر می تواند با رجوع به دادگاه درخواست تعیین اجاره …

شرایط تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی برای کسب

شرایط تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی برای کسب

تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی در موارد ذیل و پس از انقضای مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه از دادگاه محل وقوع ملک جایز است اگر موجر دارای حرفه و یا شغل معین و مستمر باشد، نمی تواند درخواست تخلیه نماید صرف نظر از اینکه میزان درآمد وی چقدر باشد. بازنشستگی …

شرایط تخلیه محل کسب به جهت تعدی و تفریط

شرایط تخلیه محل کسب به جهت تعدی و تفریط

تخلیه محل کسب به جهت تعدی و تفریط در صورتیکه مستاجر در عین مستاجره تعدی و تفریط نماید، موجر می تواند با اثبات تخلف مستاجر، در دادگاه عمومی محل وقوع ملک و بدون پرداخت حق کسب و پیشه به مستاجر، او را از ملک تخلیه نماید. مفهوم تعدی و تفریط مفهوم تعدی ماده 952 قانون مدنی …

شرایط تخلیه محل کسب به جهت عدم پرداخت اجاره بها

شرایط تخلیه محل کسب به جهت عدم پرداخت اجاره بها

تخلیه محل کسب به جهت عدم پرداخت اجاره بها، مربوط به دارنده حق سرقفلی و کسب و پیشه ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مستاجر مکلف است در موعد مقرر در اجاره نامه، اجرت المسمی و یا در صورت انقضای مدت اجاره، اجرت المثل را در آخر هر ماه جاری، یا حداکثر …