وکیل مهریه

وکیل مهریه

تعریف مهریه از زبان وکیل مهریه تهران:

مهریه یا مهر یا Mahr به مالی گفته می شود که مرد در هنگام وقوع عقد ازدواج به زن (همسر) خود می پردازد و یا مکلف به پرداخت آن می شود. مهریه از بابت اشتغال ذمه زوج (مرد) بر دو نوع مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالستطاعه می باشد. در عقدنامه عندالمطالبه یا عندالستطاعه بودن مهریه مشخص و زوجین با توافق هم یکی از این دو را برمی گزینند.

انواع مهریه | مهر :

مهرالمسمی: 

همان مهریه معمول است که زوجین هنگام عقد ازدواج اقدام به تعیین آن نمودند و در نوع و میزان آن با هم به توافق رسیده اند.

مهرالمثل: 

در صورتی که به هر علتی مهریه در زمان عقد ازدواج تعیین نشده باشد و صیغه شرعی نکاح بدون تعیین مهریه صورت گرفته باشد، در اینصورت برای زوجه (زن) مهرالمثل تعیین می شود و مبنای تعیین مهرالمثل نیز وضعیت خانوادگی زوجه (زن) می باشد.

مهرالمتعه: 

این نوع از مهریه در صورتی تعیین می شود که در زمان عقد ازدواج مهریه تعیین شده باشد ولی شوهر قبل از رابطه با همسر خود او را طلاق بدهد. در این صورت مبنای تعیین میزان مهریه بر خلاف مهرالمثل، وضعیت دارایی زوج (مرد) است.

معمولا مطالبه مهریه که یکی از انواع دعاوی خانواده میباشد، از سوی زوجه و یا وکیل او (وکیل مهریه) در محاکم قابل طرح و رسیدگی می باشد.

شرایط به اجرا گذاشتن مهر یا مهریه:

زوجه (زن) میتواند از زمان عقد نکاح دائم چه در در دوران عقد، ایام زوجیت و چه هنگام طلاق برای به اجرا گذاشتن مهریه خود اقدام کند. یعنی گرفتن مهریه برای زوجه بدون طلاق نیز امکان پذیر می باشد. همچنین مهریه زن بعد از فوت شوهر هم قابل مطالبه می باشد. بر اساس قانون حمایت از خانواده، زن یا وکیل او (وکیل برای گرفتن مهریه | وکیل مهریه ) میتواند برای وصول مهریه خود در محل سکونت فعلی خود طرح دعوی نماید، لذا نیازی به مراجعه به محل اقامتگاه زوج (مرد) ندارد. به استثناء مواردی که مهر مال غیر منقول (همانند منزل مسکونی ، مغازه، زمین و …) است و در این حالت میبایست جهت مطالبه مهریه به محل وقوع آن مال مراجعه نموده و در آنجا طرح دعوای مطالبه مهریه نماید .

قوانین جدید وضع شده در خصوص مهر‌یه از زبان وکیل مهریه :

براساس قانون؛ در مواقعی که مهریه مالی تعیین نشده باشد ( چه در عقد موقت و چه در عقد دائم)، مانند دیگر دیونی که در قرارداد‌های مالی وجود دارد؛ مرد بایستی نسبت به پرداخت آن اقدامات لازم را انجام دهد؛ در این حالت، زن مستحق مهرالمثل است و دادگاه میزان آنرا تعیین می کند .

قانونگذار مقرر داشته است که در صورت وجود سرمایه و اموال زوج به غیر از مواردی که به عنوان استثنا در قانون لحاظ شده است ( مانند خانه ای که مرد در آن سکونت دارد و …) میزان مهریه اهمیتی ندارد و وصول مهریه از اموال مربوطه مرد انجام می‌پذیرد. (نقل از وکیل مهریه )

به دلیل تمکن مالی مرد در خصوص پرداخت مهریه، دادگاه حکمی بابت حبس مرد صادر می کند. قوانینی برای رفع این مورد وضع شده است که مرد می تواند بدهی خود را به صورت اقساط نیز بپردازد. (نقل از وکیل مهریه )

طبق قوانین جدید برای مهریه ، ضمانت اجرایی حکم جلب در صورتی صادر می‌شود که میزان مهر‌یه فقط 110 سکه بهار آزادی و یا معادل آن باشد. بنابراین مهریه بیشتر از 110 سکه از احکام حبس مبری میباشد.

بر اساس قوانین جدید، مرد پس از صدور حکم پرداخت مهریه به مدت 1 ماه مهلت اقدام برای دادخواست اعسار و درخواست تقسیط مهریه را دارد . ( نقل از وکیل مهریه )

پس از دادخواست اعسار و تقسیط مهر‌‌یه، اگر مرد از پرداخت قسط های مهر‌یه اجتناب بکند، به مجازات حبس محکوم میشود. (نقل از وکیل مهریه )

اگر زن اقدام به توقیف اموالی از شوهر خود نماید؛ تا زمانی که مراحل وصول مهر‌یه از منبع اموال توقیف شده کامل نشود، در خصوص مابقی مهر‌یه که از اموال توقیف شده بیشتر است (تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی)، حکم جلب از جانب دادگاه صادر نمی شود. ( نقل از وکیل مهریه )

چگونگی دریافت مهریه :

طبق رویه جدید در خصوص مطالبه مهریه، متقاضیان وصول مهریه ابتدا باید به اداره اجرائیات ثبت اسناد مراجعه کنند، زیرا : براساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، افرادی که سند رسمی لازم الاجرا از قبیل سند رهن، اجاره رسمی، عقد نکاح دارند، برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمی توانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام کنند. ( نقل از وکیل مهریه )

 البته شایان ذکر است که تا قبل از اجرای قانون برنامه ششم توسعه اگر خانمی متقاضی مطالبه مهریه بود می توانست به دادگاه مراجعه کند اما در شرایط کنونی برای وصول مهریه که در سند رسمی لازم الاجرای ازدواج آمده است، باید به اداره ثبت اسناد مراجعه کنند البته شایان توجه است که درسایر موارد مربوط به سند ازدواج از قبیل مطالبه نفقه، اختلافات مربوط به محل سکونت زوجین یا اختلافات مربوط به شرایط ضمن عقد، درخواست گواهی عدم امکان سازش، طلاق، فسخ نکاح و مانند آن ارتباطی به اداره ثبت ندارد و ادارات ثبت اسناد حق مداخله در این موارد را ندارند و مدعی باید به دادگاه مراجعه کند.

علیهذا در مورد مطالبه مهریه پس از مراجعه زوجه یا وکیلش ( وکیل مهریه ) به دفتر ثبت ازدواجش و اخذ مدارک مربوطه و ارائه این مدارک به اداره اجرائیات ثبت اسناد و تشکیل پرونده، چنانچه  اداره اجرائیات ثبت اسناد پس ازاستعلام از مراجع ذیربط و تفحص در مورد اینکه آیا زوج دارای اموالی است (که دارای سند رسمی است )….

 بهر تقدیر در این مرحله دو صورت محتمل است :

1- زوج مالی دارد (مانند اتومبیل یا ملک یا حساب بانکی یا حقوق و دستمزد و….) که بدواتوسط این اداره توقیف و سپس بعد از ارزشیابی توسط کارشناس، مال مذکور به زوجه تودیع می شود .

2- مالی از زوج یافت نمی شود که در اینصورت اداره ثبت اسناد برای زوجه یا وکیل وی ( وکیل مهریه ) گواهی صادر می کند که دال بر این است که زوج دارای مالی با سند رسمی نیست و زوجه یا وکیلش ( وکیل مهریه ) با در دست داشتن این گواهی می تواند از طریق دادگاه خانواده اقامه دعوای مطالبه مهریه کند .

پس ازاین مرحله دادگاه با دعوت از طرفین (زوج و زوجه) با تعیین وقت مقرر شروع به رسیدگی می نماید . پس از محکومیت زوج به پرداخت مهریه همسرش، زوج هم، از این مرحله به بعد می تواند دعوای اعسار از پرداخت مهریه مطرح کند. ( نقل از وکیل مهریه )

در این دعوا، در جلسه رسیدگی هرگاه زوجه قادر به اثبات تمکن مالی همسرش نباشد، دادگاه  با اعسار زوج موافقت می کند و مهریه را تقسیط می نماید و پس از قطعی شدن این مرحله زوجه باید برای استیفای قسط ها  از دادگاه درخواست صدور اجرائیه نماید و پس از صدور اجرائیه و ابلاغ اجرائیه و گذشت مهلت ده روزه، زوج مکلف به پرداخت قسط ها به زوجه است و درصورتی که از پرداخت اقساط مهریه در هر مرحله استنکاف ورزد، زوجه می تواند درخواست بازداشت وی را ازدادگاه کتبا ( وفق قانون محکومیت های مالی ) اعلام نماید و دادگاه خانواده با دستور کتبی از نیروی انتظامی (ضابط دادگستری) دستور جلب وی را صادر می کند.

برای کسب مشاوره تخصصی و ارتباط با وکیل مهریه تهران با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

⇐ 021-22924799 –  (10 صبح تا 8 شب)

⇐ 09121997102 –  (همراه و واتس اپ)

 

سوالات متداول

 • آیا زن مسلمان ایرانی می تواند با مرد مسلمان خارجی ازدواج نماید؟
  مطابق مقررات ایران چنانچه هویت مرد مسلمان خارجی مورد تایید قرار گیرد، مجوز ازدواج آنها صادر می شود .
 • آیا طلاق زن و شوهری که در ایران ازدواج کرده اند ولی در خارج طلاق گرفته اند، قانونی است؟
  اگر صیغه طلاق مطابق شرع اسلام جاری شده باشد و این امر را در دادگاه ایران ثابت کنند (به حکم دادگاه این طلاق تنفیذ شود) طلاق در ایران عملی و ثبت می شود.
 • آیا مرد مسلمان ایرانی که با زن خارجی ازدواج نموده است می تواند در ایران ازدواج خود را ثبت نماید؟
  چنانچه صیغه عقد نکاح مطابق شرع اسلام انجام گرفته باشد، این ازدواج در ایران در اداره ثبت احوال ثبت می شود .
 • حقوق مالی زنی که در عقد منقطع مردی است چیست؟
  حقوق مالی وی مهریه است و این همسر فاقد حق نفقه است و از همسرش نیز ارث نمی برد .
 • سه طلاقه کردن به چه معناست؟
  مرد زن خود را طلاق دهد ولی دوباره رجوع کند و بار دوم طلاق دهد و دوباره رجوع کند، بار سوم طلاق دهد و رجوع کند برای بار چهارم این زن و مرد بر یکدیگر حرام می شوند .

 
رتبه: 4.8 از 966 رأی