وکلای مجرب تهران/ موسسه حقوقی شفائی

وکلای مجرب تهران/ موسسه حقوقی شفائی

جمعی از قضات سابق دادگستری و وکلای مجرب تهران با داشتن 25 سال تجربه در بررسی، حل و فصل و دفاع پرونده های حقوقی و کیفری هم اکنون در کنار هم هستیم تا با استفاده از اشتراک تجربیات و تفکر تیمی، راه گشای چالش های حقوقی هموطنان عزیزمان در ایران و ایرانیان عزیز مقیم خارج از میهن باشیم.

فلسفه وجودی وکلای مجرب تهران، موسسه حقوقی شفائی:

ما مسئولیت داریم و برای داشتن جامعه ای سرشار از آزادی، برابری، رشد و توسعه و سرافرازی با استفاده از ابزار قانون و با بهره گیری از دانش و تجارب حرفه خویش در برابر جور ظالم می ایستیم و از حقوق موکل، هموطن و هم نوع مان دفاع می کنیم.

قانون بدون رعایت عدالت، هیچ شرافتی ندارد…

زنده یاد دکتر ناصر کاتوزیان – پدر علم حقوق ایران

درباره ما

قبول وكالت

ارزیابی و بررسی پرونده

مشاوره حقوقی

موفقيت

اخبار و مقالات