ترکه و دارایی چیست

ترکه و دارایی چیست

ترکه، دارایی باقی مانده از متوفی است و دارایی از منظر حقوقی شامل : 1- اموال و مطالبات 2- بدهی و دیون و تعهدات است. رتبه: 4.8 از 966 رأی

سوال آیا فردی که شاکی است و برعلیه دیگری به اتهام جرم تهدید، اقامه دعوای کیفری نموده اما شکایت وی رد شده است ( از سوی مرجع قضائی منجر به قرار منع تعقیب شده است) … پس از آن فردی که در مظان اتهام قرار گرفته می تواند بر علیه شاکی اعاده حیثیت نماید

سوال آیا فردی که شاکی است و برعلیه دیگری به اتهام جرم تهدید، اقامه دعوای کیفری نموده اما شکایت وی رد شده است ( از سوی مرجع قضائی منجر به قرار منع تعقیب شده است) … پس از آن فردی که در مظان اتهام قرار گرفته می تواند بر علیه شاکی اعاده حیثیت نماید

محتمل است البته در صورتی که رای ( قرار منع تعقیب) به علت فقدان دلیل نباشد رتبه: 4.8 از 966 رأی

آیا در کشور های بیگانه ربا جرم است؟

آیا در کشور های بیگانه ربا جرم است؟

در برخی از کشورها جرم نیست و در برخی دیگر تا سقف خاصی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در کشور لبنان که سه نوع ربا پیش بینی شده است مانند ربا با سوء استفاده از وضعیت شخص مضطر (ماده 662 قانون کیفری لبنان و ربایی که ربا اعتیادی یعنی ربا گیرنده حرفه …

معاذیر مخففه جرم ربا چیست؟

معاذیر مخففه جرم ربا چیست؟

قانونگذار به جهت جنبه ضرر و زیان اجتماعی و برهم زدن نظم عمومی دلیلی علاوه بر صراحت قانونی ( که ربا گرفتن در اثر اضطرار و  میان زن و شوهر و پدر و فرزند و مسلمان و کافر، مشمول ربا نمی شود) تشخیص داده است که دلیلی وجود ندارد که برای تشویق مردم به اعلام …