جهات تفاوت عقد دائم با عقد منقطع چیست ؟

جهات تفاوت عقد دائم با عقد منقطع چیست ؟

این دو ازدواج در سه مورد با هم تفاوت دارند : 1- ذکر مدت : در عقد دائم مدت وجود ندارد اما در عقد منقطع ذکر مدت به اتفاق فقها لازم است البته بسیاری از فقها معتقدند: اگر در عقد منقطع مدت ذکر نشود، عقد تبدیل به عقد دائم می شود اما در حقوق موضوعه …

جهات مشترک عقد دائم با عقد منقطع چیست؟

جهات مشترک عقد دائم با عقد منقطع چیست؟

عقد دائم و منقطع در پنج مورد مشترک هستند : 1-  محرمات نکاح  : فرقی در محرمات نکاح ( اعم از نسبی، سببی و رضاعی) میان عقد دائم و منقطع ندارد و تمام احکام نساء اعم از محرمات و محللات در نکاح منقطع نیز جاری است. 2- شرایط نکاح : هنگام عقد در هر دو، …

اگر درعقد منقطع قبل از مواقعه زوج یا زوج فوت کند آیا در وضعیت مهریه زوجه تغییری ایجاد می شود؟

اگر درعقد منقطع قبل از مواقعه زوج یا زوج فوت کند آیا در وضعیت مهریه زوجه تغییری ایجاد می شود؟

پاسخ : ازدواج منقطع نکاحی است که همه ارکان عقد دائم را داراست و فرق آن با ازدواج دائم در مورد مدت و نفقه است همچنین مطابق ماده 1082 قانون مدنی که مشعر است : به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. بنابراین از دیدگاه …

حق حبس برای زوجه چیست ؟

حق حبس برای زوجه چیست ؟

وکیل خانواده تهران چنین شرح میدهد که پاسخ این سوال در ماده 1085 قانون مدنی است که مشعر است : زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود . رتبه: 4.8 …

در چه صورتی مرد می تواند مهریه به همسرش ندهد؟

در چه صورتی مرد می تواند مهریه به همسرش ندهد؟

قانون مدنی در چند حالت این وضع را پیش بینی کرده است : 1- ماده 1101، هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با‌ وجود فسخ نکاح، زن، مستحق نصف مهر است . 2- ماده …

آیا مرد می تواند زن را به خانه راه ندهد ؟

آیا مرد می تواند زن را به خانه راه ندهد ؟

پاسخ این سوال خیر است و چنانچه زوجه مرتکب فعلی شده است که از نظر زوج، خلاف اخلاق یا عرف و یا قانون باشد، ضمانت اجرای عکس العمل زوج صرفا، طلاق همسرش است البته باید کلیه حقوق مالی زوجه را بپردازد ولی چنانچه هنگام عقد، زوج شرط تنصیف در امورمالی را در سند ازدواج امضاء …

آیا مرد می تواند زن را برای همیشه طلاق ندهد؟

آیا مرد می تواند زن را برای همیشه طلاق ندهد؟

پاسخ این سئوال را از زبان وکیل مجرب طلاق تهران بازگو می کنیم: با توجه به اینکه حقوق خانواده کشور، تا کنون منبعث از شرع اسلام ( فقه امامیه ) است و در شریعت اسلام صرفا مرد حق طلاق دارد، لذا علی الاصول زن حق طلاق ندارد، ولی قانونگذار در ماده 1130 قانون مدنی چنین …

آیا زوجه می تواند جدا از شوهر زندگی کند؟

آیا زوجه می تواند جدا از شوهر زندگی کند؟

قانون مدنی در شرایطی خاص  در دو ماده 1115 و 1005 چنین اشعار دارد : اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد …