تفاوت برخی از عبارات حقوقی در معاملات

تفاوت برخی از عبارات حقوقی در معاملات

تفاوت برخی از عبارات حقوقی در معاملات 1 – فرق تسلیم با قبض در معاملات: به نظر می رسد قبض مبیع توسط خریدار، مستتر در تسلیم بایع (فروشنده) است. به بیان ساده‌تر می‌توان گفت که خریدار اصولا اجازه ندارد که مال خریداری شده را پس از پرداخت قیمت بردارد و این حق بایع است که …

وضعیت محجوریت و احراز محجور بودن فردی

وضعیت محجوریت و احراز محجور بودن فردی

در مورد وضعیت محجوریت و نحوه احراز محجور بودن فردی از منظر حقوق ایران تا زمانی که حکم محجوریت فردی صادر نشده است، معاملات وی صحیح است. در این خصوص حقوقدانان پاسخ این سوال را چنین عنوان کرده‌اند: پس از سن رشد مادامی‌که حکم حجر صادر نشده باشد، اصل بر اهلیت قانونی اشخاص بوده و …

مهمترین مسئولیت وکیل در امور مالی موکل

مهمترین مسئولیت وکیل در امور مالی موکل

مهمترین مسئولیت وکیل، در امور مالی موکل و مصادیق قانونی آن ماده 668 قانون مدنی بیان می کند : وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند. و شایان ذکر است که قانونگذار در ماده قبل یعنی ماده 667 قانون …

نگاهی به برخی از مسئولیت های وکیل

نگاهی به برخی از مسئولیت های وکیل

آشنایی با برخی از مسئولیت های وکیل • در خصوص اقدامات وکیل برای موکل ماده 667 قانون مدنی : وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند. بنابراین …

حکم رشد و آثار حقوقی آن

حکم رشد و آثار حقوقی آن

حکم رشد و آثار حقوقی آن از منظر حقوقی آثار سن بلوغ با سن رشد متفاوت است . در مقالات قبلی عنوان شد که در کشور ایران چند سن قانونی داریم و برخلاف برخی از کشورها که دارای یک سن قانونی (سن رشد) می باشند و اغلب کشورهای اروپایی ملاک سن قانونی 21 سال است …

حق انتفاع چیست

حق انتفاع چیست

همه چیز در مورد حق انتفاع – شرایط انتقال مال به دیگری وکیل ملکی تهران در این خصوص توضیح میدهد: ” در بین مردم مصطلح است که عرفا هرگاه مایل باشند، مال خود را به فرزندانشان یا به دیگری انتقال دهند، ولی در طول حیات خود از آن شخصا استفاده کنند، میگویند : مال خود …

انواع تابعیت – آشنایی هموطنان خارج ایران با حقوق خصوصی خود

انواع تابعیت – آشنایی هموطنان خارج ایران با حقوق خصوصی خود

 حقوق هموطنان خارج از ایران ⊕ مبحث سوم- انواع تابعیت بدواً لازم یه یاد آوری است که  اگر چه در عصر کنونی دولت ها ملت های خود را در انتخاب تابعیت آزاد اعلام نمودند، اما همین دولت ها  معتقد به رعایت ضابطه های بین المللی می باشند و بطور کلی همه دولت ها با آگاهی …

اقامتگاه – آشنایی هموطنان خارج ایران با حقوق خصوصی خود

اقامتگاه – آشنایی هموطنان خارج ایران با حقوق خصوصی خود

 حقوق هموطنان خارج از ایران ⊕ مبحث دوم – اقامتگاه بسیاری اوقات شنیده می‌شود، فلان شخص مقیم کشور خارجی …آلمان یا آمریکا هست . برای شناخت این مسئله لازم به ذکر است  اولا: یاد آوری کنیم مقیم بودن با تابعیت داشتن شخص، تمایز بسیار دارد . ثانیا: مقیم بودن و تابعیت داشتن مختص فرد نمی …

آشنایی هموطنان خارج ایران با حقوق خصوصی خود

آشنایی هموطنان خارج ایران با حقوق خصوصی خود

 حقوق هموطنان خارج از ایران ⊕ مبحث اول آشنایی با تاریخچه تابعیت به منظور آشنایی با آثار حقوقی تابعیت شایسته است مختصری در بین این مبحث، در مورد اقامتگاه بیان شود : از آنجایی که حقوق انسان با انتخاب شیوه انتخابی توسط خود انسان و متفق القول بودن در هر رفتار به صورت یک قرارداد …

خاتمه اختلاف نظر در مورد وجه التزام قراردادی

خاتمه اختلاف نظر در مورد وجه التزام قراردادی

پایان اختلاف نظر در مورد وجه التزام قراردادی نظر به اینکه در خصوص چگونگی اعمال وجه التزام قراردادی اغلب محاکم با استدلال ماده 522 آیین دادرسی مدنی که بیان می کند : در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت …