شرایط ممنوعیت خروج برای زنان در ازدواج موقت

شرایط ممنوعیت خروج برای زنان در ازدواج موقت

اجازه خروج از کشور برای زنان در ازدواج موقت

آیا ازدواج موقت مشمول ممنوعیت خروج برای زنان ایرانی به عنوان زن شوهردار خواهد بود..

بعبارتی چنانچه زن ایرانی به عقد مردی درآید آیا مقررات بند 3 ماده 18 شامل لزوم اجازه شوهر شامل وی خواهد شد؟

با بررسی قوانین و مقررات قانون مدنی که به وظایف زوجه پس از انعقاد عقد نکاح می پردازد و به لزوم تبعیت زن از شوهر و ریاست شوهر بر خانواده حکم می کند و همین طور از بررسی در احکام شرعی که رفت و آمد زن زا با اذن شوهر مجاز می شمارد، همگی ناظر بر شرایط عقد نکاح دائم بوده و نکاح موقت از این حیث مستثناست، زیرا اساسا در عقد موقت زن تحت نفقه شوهر نبوده و شوهر در این رابطه مکلف به تامین مسکن برای وی و اقامت اجباری زوجه در مسکن تعیینی شوهر نیست.

اداره گذرنامه نیز برای چنین بانوانی شرط موافقت شوهر را لازم نمی داند. در صورتیکه وفق ماده 21 قانون حمایت از خانواده، زوج مکلف به ثبت واقعه نکاح موقت بوده و زوجین در این رابطه، توافق بر ثبت نکاح موقت نمودند و مراتب امر در شناسنامه زوجه منعکس گردد، در هنگام مراجعه به اداره گذرنامه، زوجه موظف است اسناد واقعه نکاح موقت را به آن اداره تسلیم نموده تا مشمول مقررات آمره ی بند 3 ماده 18 گذرنامه نگردد و بدون اجازه شوهر، گذرنامه دریافت نماید.

بنابراین، محدودیت و ممنوعیت خروج از کشور زوجه صرفا در رابطه با نکاح دائم بوجود می آید. ممنوعیت خروج زن پس از ایجاد رابطه ازدواج یا همان عقله نکاحیه به وجود می آید تا قبل از آن زن مستقلا حق داشت تصمیم بگیرد که آیا به خارج از کشور سفر کند یا خیر، گذرنامه دریافت نماید آنکه از گرفتن آن منصرف شود و به محض ایجاد رابطه زناشویی و انعقاد عقد، این محدودیت به همراه برخی از محدودیت ها از جمله حق انتخاب مسکن نیز برای وی بوجود می آید. تمام محدودیت های فوق از عقد نکاح دائم سرچشمه می گیرد.

اجازه خروج از کشور برای زنان در ازدواج موقت یعنی زنانی که به عقد موقت مردان درمی آیند و لو آنکه مدت آن طولانی باشد به گونه ای که تمام مدت عمر آنها را در برگیرد هیچ گاه مشمول محدودیت های سفر به خارج از کشور و یا حتی سفرهای داخلی و یا الزام به سکونت در منزل تعیینی شوهر نخواهند داشت. در مقابل نیز شوهر به جز پرداخت مهریه معینه، تعهدی به تامین نفقه وی ندارد مگر آنکه ضمن عقد نکاح موقت شرط شود که زوج، نفقه زوجه را باید پرداخت نماید. مضاف بر آن که هیچ یک از زن و مردی که با عقد موقت نکاح، زن و شوهر شده اند از یکدیگر ارث نمی برند.

بنابراین شوهر زنی که او را به عقد نکاح موقت در آورده است نمی تواند بر اساس تمامی شروطی که برای زن دائمی گفته شد او را ممنوع الخروج نماید. چنین زنی می تواند حتی بدون اذن شوهر از کشور خارج شود لکن رفتار و اقدامات زن نباید موجب تضییع حقوق شورهر در بهره مندی زناشویی از وی شود.

 

اجازه خروج از کشور برای زنان در ازدواج موقت / نقل از: برترین وکلای تهران، وکیل پایه یک دادگستری تهران با 18 سال سابقه در بررسی و دفاع از پرونده های کیفری و حقوقی استان تهران وکیل خوب کیفری تهران | بهترین وکیل خانواده تهران | بهترین وکیل ارث | وکیل سرقفلی مغازه | وکیل طلاق توافقی

رتبه: 4.8 از 966 رأی