دانستنی هایی درباره ابطال سند مالکیت

دانستنی هایی درباره ابطال سند مالکیت

در چه مواردی ابطال سند مالکیت احتیاج به حکم دادگاه ندارد

صرف نظر از اینکه در برخی از موارد با استمداد اشخاص، از محاکم، نسبت به مواردی که املاکشان بنا حق، متعلق مالکیت دیگری قرار گرفته و یا املاکشان ملی اعلام شده است، که در این گونه موارد دادگاه پس ازتشخیص ذیحق بودن مدعی، اقدام به صدور حکم ابطال سند مالکیت می نماید…

که به این نوع ابطال سند به حکم دادگاه می گویند

نوع دیگری از ابطال سند مالکیت ابطال سند به حکم قانون نامیده می شود و نیز برخی از انواع ابطال سند بنا به تصمیم اداره ثبت اسناد و املاک است لذا نگارنده در این مقاله به اختصار، به توصیف آن پرداخته است:

  • ابطال سند مالکیت به حکم قانون:

در مواردی که مقتضیات اجتماعی مانند اصلاحات اراضی و تقسیم اراضی بین زارعین و یا مصالح اجتماعی مانند حفظ جنگل ها و مراتع و منابع طبیعی و یا جهات شرعی مانند حفظ موقوفات و عمل بر طبق نیات وقف کنندگان ایجاب نماید، با وضع قوانین لازم، دستور ابطال ثبت و اسناد مالکیتی که به نام اشخاص صادر شده است داده می شود.

بعضی از این قوانین مانند قانون ابطال سند مالکیت رقبات موقوفه، دادگاه ها را مامور می کند که مثلا پس از احراز این که مورد ثبت قبلا موقوفه بوده است سند مالکیت صادر شده بنام اشخاص و ثبت رقبه را به عنوان مالکیت ابطال نماید و برخی دیگر از آنها مانند قانون ملی شدن جنگلها و منابع طبیعی و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع به ادارات ذیربط اختیار می دهد که منابع طبیعی را تشخیص و دستور ابطال اسناد آنها را صادر کنند. در این موارد سازمان ثبت مکلف است که طبق درخواست آن مراجع، ثبت و سند مالکیت صادر شده را ابطال نماید و این اقدام بدون احتیاج به حکم دادگاه صورت می گیرد.

  • ابطال سند مالکیت معارض به وسیله اداره ثبت

هرگاه طبق تشخیص هیات نظارت اداره ثبت، نسبت به ملکی کلا یا بعضا اسناد مالکیت متعارض صادر شده باشد خواه تعارض نسبت به اصل ملک باشد خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن، سند مالکیتی که ثبت آن موخر است، سند مالکیت معارض نامیده می شود.

بنابراین اگر تاریخ ثبت و سند مالکیت متفاوت باشد آنکه تاریخش موخر است، سند مالکیت معارض است و اگر تاریخ ثبت دو سند یک روز باشد، سند مالکیتی که شماره ثبت آن بیشتر است، سند معارض خواهد بود.

ممکن است خواننده سئوال کند که هیات نظارت چیست؟ در پاسخ می توان گفت:

یکی از هیات های مهمی که در اداره ثبت تشکیل می گردد، هیات نظارت است. ماده 6 اصلاحی سال 51 قانون ثبت اسناد و املاک می گوید:

برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک، در مقر هر دادگاه استان، هیاتی بنام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری، تشکیل می شود. هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید.

برای این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.

پس از شناسایی هیات نظارت و تعریف سند مالکیت معارض حال ببینیم سند معارض به چه سرنوشتی باید دچار شود:

1- ادارات و واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض، مشخصات سند معارض و سند ثبت مقدم را طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی حوزه خود ابلاغ نمایند.

2- گزارش کار را به نحوی که هیچگونه ابهامی در آن نباشد به هیات نظارت ارسال دارند.

3- در صورتی که هیات نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند اداره ثبت مکلف است مراتب را کتبا به دارنده سند مالکیت معارض ابلاغ و به او اخطار کند که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه، به دادگاه حقوقی صلاحیتدار محل وقوع ملک مراجعه و گواهی اقامه دعوا را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نماید.

4- در صورتی که دارنده سند مالکیت معارض ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوا را از مراجع صالحه دریافت و در مدت مزبور تقدیم کند، اداره ثبت مکلف است که سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض ابطال و مراتب را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک قید و به دارنده سند مالکیت مزبور و دفاتر اسناد رسمی حوزه خود پیرو بخشنامه قبلی اعلام نماید و این تنها موردی است که اداره ثبت بدون حکم دادگاه راسا سند مالکیت را باطل می نماید.

مزیتهای همکاری با وکیل ملکی در این موسسه حقوقی :

  • سالها تجربه در قبول وکالت پرونده های امور ملکی، تصرف عدوانی، انتقال سرقفلی، افراز املاک مشاع، خلع ید، تغییر کاربری و … و آمار رضایت بخش موفقیت بودن نتایج حاصله از دید موکلین محترم
  • تسلط وکلای مجرب در این مرکزبه تمامی قوانین و مقررات دعاوی ملکی و نیز کلیه تغییرات جدید در قوانین که اخیرا از سوی قانونگذار وضع شده است
  • تحقیق، پژوهش و بررسی حرفه ای پرونده  توسط تیم مجرب وکلای شمس و ارائه بهترین راه کارهای موثر و طراحی بهترین مسیر رسیدگی به پرونده های امور ملکی بر اساس تفکر و کار تیمی

 

  برای کسب مشاوره تخصصی و ارتباط با وکیل دعاوی ملکی در این مرکز با شماره های زیر در ساعات اداری (10 صبح تا 8 شب به وقت ایران) تماس حاصل فرمایید:

⇐ 021-22924799 –  (10 صبح تا 8 شب به وقت ایران)

⇐ 09121997102 –  (10 صبح تا 8 شب) | شماره همراه و واتس اپ

گردآوری کننده: وکلای موسسه حقوقی شفائی با 19 سال تجربه در رسیدگی و دفاع از پروند های دعاوی ملکی و سرقفلی در استان تهران، وکیل ملکی خوب در تهران | وکیل سرقفلی تهران | وکیل تصرف عدوانی | وکیل تنظیم قرارداد

 

رتبه: 4.8 از 966 رأی