اسناد لازم الاجرا

اسناد لازم الاجرا

← آشنایی با اسناد لازم الاجرا در قوانین ایران از منظر حقوقی برخی اسناد، لازم الاجرا هستند  و برخی اسناد در حکم اسناد لازم الاجرا هستند . اما برای تشخیص اسناد اسناد لازم الاجرا شایسته است ابتدا اسناد غیرلازم اجرا  را بشناسیم : سند غیر لازم الاجرا سندی است که متعهدله ( یعنی کس که …

چک و شرایط جدید آن از سال 99

چک و شرایط جدید آن از سال 99

چک و شرایط جدید آن ازسال 99 (قانون جدید چک) در 20 آذر ماه 99 بانک مرکزی اعلام نمود که اعتبار دسته چک های جدید حداکثر سه ماه از زمان دریافت دسته چک است در صورتی که شناسه یکتا برروی چک درج شود  قابل ثبت در سامانه صیاد است در متن هر برگ چک علاوه …

اصلاحیه قانون چک در سال 1397، قانون جدید چک

اصلاحیه قانون چک در سال 1397، قانون جدید چک

ویژگی اصلاح قانون جدید چک در صورت تصویب نهایی این قانون (اصلاحیه قانون چک /  قانون جدید چک) : 1-مسدودی حساب و کارت های بانکی صاحب چک برگشتی، محرومیت سه ساله برای متقلبان چک 2- لازم الرعایه بودن قوانین و مقررات مرتبط با چک راجع به چک‌های الکترونیکی 3- دریافت کد ره‌گیری برای چک برگشتی 4- …

نکاتی کاربردی در مورد چک و جرم سفید امضاء

نکاتی کاربردی در مورد چک و جرم سفید امضاء

علیرغم اینکه اغلب افراد تصور میکنند: چنانچه برای تضمین قرارداد ها، از طرف مقابل در قرارداد چک تضمین دریافت کنند شایان ذکر است : چنانچه مشخصات چک در قرارداد درج شود بخصوص زمانی که چک موصوف بدون تاریخ باشد و یا این چک فقط امضاء داشته باشد، در صورت تخلف طرف مقابلشان در قرارداد قادرند …

برتری سند عادی چک از سفته

برتری سند عادی چک از سفته

1-چک قابلیت تعقیب کیفری دارد ولی سفته ندارد. 2–صدور گواهی عدم پرداخت در چک تقریبا بدون هزینه می باشد در حالی که در سفته ، درصدی از وجه سفته به عنوان هزینه واخواست باید پرداخت گردد. 3–هزینه اخذ اوراق سفته چندین برابر اخذ اوراق چک می باشد. 4– اگر چک به امضای مدیر عامل شرکت …

تامل به یکی ازجرایم ایرانیان خارج از کشور

تامل به یکی ازجرایم ایرانیان خارج از کشور

بطوری که ماده (7 ) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوصجرایم ایرانیان خارج از کشور که بیان می کند : هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود …

هشدار : رفع سوء اثر چک

هشدار : رفع سوء اثر چک

بسیار دیده شده که برخی افراد به دنبال سوء استفاده ازمردم، ادعا میکنند که چکهای برگشتی را از طریق بانک از صادر کنندگانی که چک هایشان برگشت خورده ( واخواست شده ) را رفع اثر می نمایند و مکرر این گونه افراد که به دنبال اخذ دسته چک هستند نیز به این امر باور می …

رفع سوءاثر از چکهای برگشتی

رفع سوءاثر از چکهای برگشتی

چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام می‌کند .در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر، سابقه هر …

صدور چک شرکتی و مسئولان پرداخت آن

صدور چک شرکتی و مسئولان پرداخت آن

 در خصوص چک های صادر شده از سوی مدیران شرکت ها، قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 از اهمیت زیادی برخوردار است. ماده 18 این قانون مقرر داشته است: «در صورت که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و …

متن قانون چک

متن قانون چک

به رغم آنکه، در سالهای نخستین سده حاضر، حجم موارد صدور چک و به تبع آن آمار جرم صدور چک پرداخت¬نشدنی در ایران چندان چشمگیر نبود، قانونگذار به روشنی و فراست و با وقوف بر اهمیت این اوراق و تاثیر سوء جرایم مرتبط با آن بر اقتصاد کشور و روابط معاملاتی اشخاص، به سوی تدوین …