قبول ترکه

قبول ترکه

قبول ترکه یا ارثیه یعنی پذیرفتن ترکه و متعلقات آن. بعبارت دیگر قبول ترکه به معنی آن است که وراث بپذیرد که ترکه تحت تملک او قرار می گیرد. مطابق ماده 242 قانون امور حسبی، قبول ترکه ممکن است به اشکال زیر صورت پذیرد: قبول صریح قبول ضمنی قبولی مقید یا مشروط قبول صریح ترکه …

زمان انتقال ترکه به ورثه

زمان انتقال ترکه به ورثه

همانطور که مستحضر هستید مسائل مربوط به امور حسبی (ارث و میراث) از ظرافت و حساسیت های بالایی برخوردار است و هر گونه سهل انگاری یا عدم آگاهی از قوانین مربوط به امور حسبی، می تواند باعث عدم حصول نتیجه مطلوب شود، لذا توصیه می کنیم در چنین وضعیتی از اطلاعات و تجارب خوب وکیل مجرب ارثیه بهره مند شوید. 

نکاتی در مورد ارث

نکاتی در مورد ارث

 نکاتی در مورد ارث و شرط وراثت بر اساس قانون حاکم بر ارث علیرغم اینکه برخی از عوام تصور می کنند که چون والدینشان متمول هستند ، توقع دارند که در زمان حیات قدرالسهم ارثیه خود را از وی دریافت کنند، این  تعبیر بسیار غلط است زیرا بحث ارث  در حقوق  مسئله ای است که …

تقسیم اموال منقول با چه مرجعی است؟

تقسیم اموال منقول با چه مرجعی است؟

مرجع معتبر تقسیم اموال منقول و غیرمنقول ابتدا باید بدانیم که اموال در علم حقوق به دو دسته کلی تقسیم می­شوند: اموال منقول و اموال غیرمنقول اموال منقول : منقول از نظر لغوی؛ به معنای قابل حمل، دارایی منقول، انتقال­یافته، برداشته­شده، به کار رفته است. در قانون مدنی اموال منقول به اشیایی که نقل آن …

اعتبار وصیت نامه شفاهی

اعتبار وصیت نامه شفاهی

اعتبار وصیت نامه شفاهی وکیل متخصص ارث تهران در خصوص وضعیت اعتبار وصیت شفاهی اینچنین توضیح میدهد: مطابق قانون مدنی اثبات و اعتبار وصیت در صورتی ممکن است که وصیت نامه بر پایه و عنوان ویژه قانون تنظیم شود پس از احکام قانون امور حسبی و به ویژه ماده 291 آن به خوبی بر می آید که وصیت شفاهی …

فواید تنظیم وصیت نامه

فواید تنظیم وصیت نامه

فواید و معایب تنظیم وصیت نامه سری،خود نوشت و وصیت نامه رسمی وصیت نامه سری بیشتر فواید وصیت نامه خود نوشت و رسمی را باهم دارد.. زیرا چنانکه موصی می خواهد پنهان می ماند و همه اشخاص حتی کسانیکه توانایی نوشتن را ندارند، قادر به تنظیم آن هستند . برخلاف وصیت نامه خود نوشت، جزء کاغذهای خصوصی موصی …

اقسام وصیت

اقسام وصیت

اقسام وصیت عبارتند از: 1- وصیت خود نوشته 2- وصیت سری 3- وصیت رسمی 1- وصیت خود نوشته : وصیت نامه خود نوشت سند عادی است . وارثان موصی و سایر کسانی که در مقابل آن قرار می گیرند می توانند در اصالت سند تردید کنند . در این صورت،  برعهده موصی له است که انتساب وصیتنامه …

ضرورت اهلیت موصی و شرایط اجتماع صغیر و کبیر در وصیت

ضرورت اهلیت موصی و شرایط اجتماع صغیر و کبیر در وصیت

 – ضرورت اهلیت موصی (وصیت کننده) در مواردی که شخص، اهلیت وصیت کردن ندارد ( عدم اهلیت موصی )، برخلاف آنچه در سایر اعمال حقوقی مرسوم است، عدم اهلیت او از نوع تمتع است نه تصرف. بدین معنی که ارتباط وصیت به شخص موصی (وصیت کننده) مانع از این است که ولی یا قیم یا وصی بتواند …

ارث نوزاد

ارث نوزاد

نوزاد به محض متولد شدن فقط یک گریه کند و بمیرد به او ارث تعلق میگیرد… خانم اعظم شفائی بهترین وکیل ارث تهران در ناحیه سعادت آباد