قانون ارث و نحوه تقسیم ارثیه میان اعضای خانواده به زبان ساده

قانون ارث و نحوه تقسیم ارثیه میان اعضای خانواده به زبان ساده

دانستنی ها و قانون ارث، نحوه تقسیم ارثیه در میان اعضای خانواده، قانون تقسیم ارثیه بین فرزندان

ارث واقعه ای است که آثارش پس از مرگ نمایان می شود.. متاسفانه برخی از مردم تصور می کنند که فردی که دارای ثروت است می تواند تمامی مایملک خود را وصیت نماید و یا اینکه اغلب فرزندان تصور می کنند که ارثیه پدر یا مادر را ( یا هر کسی که از وی ارث می برند ) در زمان زنده بودن شان می توانند از آنها مطالبه کرده و نسبت به تقسیم ارثیه اقدام نمایند.

بهرحال به منظور توضیح مسائلی در مورد تقسیم ارثیه موارد ذیل شایان توجه است .

⇐ اولاً منشاء ارث، یا نسب است یا سبب (یعنی افرادی که رابطه خونی با مورث دارند از فرد فوت شده ارث می برند مانند رابطه فی مابین پدر و مادر با فرزندان و برادر  و خواهر و عمو عمه خاله دائی و فرندانشان)

و یا به سبب ازدواج با شخص متوفی رابطه خویشاوندی دارند از متوفی (مورث) ارث می برند .

ثانیا افراد با رابطه نسبی بر اساس اولویت قانونی از یکدیگر ارث می برند، بدینگونه که طبقات ارث به ترتیب ذیل می باشد :

طبقات ارث

الف: طبقه اول پدر مادر و فرزند یا فرزندان

ب : طبقه دوم خواهر و برادر وجد ( اجداد)

ج: طبقه سوم  عمو و عمه و خاله و دایی و فرزندانشان

به عبارت بهتر اگر متوفی فرزند و مادر و پدر داشته باشد این طبقه ارث بر هستند و خواهر و برادر وی در صورتی که طبقه اول زنده باشند چون آنها جزء طبقه اول محسوب می شوند، از متوفی ارث نمی برند.

و یا اگر متوفی، وراثش برادر و خواهر و عمه و عمو باشد در این صورت برادر و خواهرش از وی ارث می برند ولی عمو و عمه چون جزء طبقه سوم هستند از وی ارث نمی برند و جان کلام این است که:

در صورتی که طبقه اول زنده باشند طبقه دوم ارث نمی برند و در صورتی که فقط طبقه دوم زنده باشند طبقه سوم از مورث (یعنی متوفی) ارث نمی برد اما در مباحث شرعی و حقوقی استثنائاتی در مورد خویشاوندی سببی فی مابین مورث و وراث به شرح ذیل وجود دارد :

 • 1-: اگر متوفی پدر و مادر و فقط نوه داشته باشد در این صورت استثنائا، نوه ها ارث می برند.
 • 2-: استثناء دیگر قانونی این است که اولاد عمه و عمو با وجود اجداد ارث بر هستند.
 • 3- : پسر عموی ابوینی (که از پدر و مادر ناتنی نیستند) بر عموی ابی (که از پدر تنی ولی از مادر ناتنی هستند) تقدم دارد .

تقسیم ترکه یا تقسیم ارثیه

* مطلب قابل توجه این است که تقسیم ترکه یا تقسیم ارثیه بطور کلی بر سه نوع است

تقسیم به فرض و  تقسیم به رد و تقسیم به قرابت

* نحوه تقسیم ترکه یا تقسیم ارثیه از منظر دیگر  بر دو نوع است :

– تقسیم به فرض و وراثت و از این حیث وراثت بر دو دسته است : وراث فرض بر و وراث قرابت بر.

* فرض یعنی اینکه : نسبت معینی از ترکه که قانون برای برخی از خویشاوندان معین کرده است اما در وراثت به عنوان قرابت، نسبت معینی از ترکه در نظر گرفته نشده است.

* بر اساس مقرارت شرعی و قانونی در بین وراث متوفی، ابتدا سهم الارث وراث فرض بر، تعیین می شود. و آنچه پس از اخراج سهم ایشان باقی می ماند، کم یا زیاد، به وراث قرابت بر، داده می شود .

* نسبت هایی که در قانون امور حسبی برای صاحبان فرض در نظر گرفته شده است، شش فرض است:

 • یک هشتم ( برای زوجه ای که در عقد دائم بوده است)، یک ششم( برای پدر و مادر)، یک چهارم ( برای زوج)، یک سوم برای( برخی از موارد برای پدر که، یک دوم (برای دختر)، دو سوم  (برخی موارد برای پدر و یا مانند  وجود چند دختر در صورت نبودن اولاد ذکور برای متوفی )./ نحوه تقسیم ارثیه در میان اعضای خانواده

* نکته مورد توجه دیگر این است که سهم زوجه : اگر متوفی چند همسر داشته باشد سهم زوجه ها در بین همه ایشان تقسیم می شود (به عنوان مثال اگر متوفی سه همسر عقد دائم و چند فرزند داشته باشد یک هشتم سهم از ماترک متوفی فی ما بین سه همسر تقسیم می شود) به عبارت بهتر هر یک از زوجه ها یک هشتم ارث نمی برند .

* مطلب دیگر در مورد کاهش سهم دختر و دخترها و خواهر و خواهرهای ابوینی و خواهران ابی است یعنی در صورت کمبود ترکه نسبت به جمع سهام: در مواردی که مجموع سهام فرض بیش از واحد باشد و ترکه برای ادای فروض کفایت نکند، کمبود ترکه در طبقه اول، به سهم یک یا چند دختر و در طبقه دوم، به سهم یک یا چند خواهر ابوینی یا ابی، وارد خواهد شد و فرض سایر وراث بطور کامل به ایشان داده می شود.

* درمورد اضافی ترکه به جمع فروض، به صاحبان فرض بدین گونه مقرر است که: در مواردی که ترکه زاید بر مجموع فرض ها باشد، زیادتی، به نسبت سهام فرضی ایشان به هم، به صاحبان فرض رد می شود، البته به استثنای زوج و زوجه یعنی اگر متوفی، وراثش فقط یک زوج باشد، زیادتی مزبور به او رد می شود. / نحوه تقسیم ارثیه در میان اعضای خانواده

* قاعده دیگر شایان توجه است که : محروم بودن خویشاوندان ابی با وجود خویشاوندان ابوینی است .

* مسئله دیگر: هر گاه پدر مادر در یک حادثه قهری مانند زلزله فوت نمایند و مشخص نباشد کدامیک زودتر فوت شده اند در این صورت این دو از یک دیگر ارث نمی برند مگر اینکه حادثه، غرق شدن باشد و یا هدم، مانند انفجار در هواپیما باشد که مطابق ماده 873 قانون مدنی هر دو از یک دیگر ارث می برند.

* اگر دو نفر در یک حادثه فوت نمایند و یکی از آن دو تاریخ فوتش معلوم باشد ولی دیگری تاریخ فوتش مجهول باشد آنکه تاریخ فوتش مجهول است، از آنکه تاریخ فوت ش معلوم است ارث می برد .( ماده 874 قانون مدنی)

*در مورد فردی که غایب مفقود الاثر باشد زمانی اموالش را تقسیم می شود که یا خبر فوت وی حاصل شود و یا مدت مدیدی از غیبت او سپری شده باشد (موت فرضی) یعنی موت فرضی در حکم فوت حقیقی است، البته  اثبات فوت فرضی با دادگاه آخرین محل اقامت فرد غایب است ./ نحوه تقسیم ارثیه در میان اعضای خانواده

*نوزادی که متولد می شود به محض گریه کردن جزء ورثه محسوب می شود حتی بعد از یک گریه بمیرد .

* در صورت عدم وجود وارث، امر ترکه با حاکم است. (منظور از حاکم: دادگاه یا دادستان است)

* اگر شخصی قبل از مرگش وصیت کند اموالش بعد از مرگش به فلان شخص برسد دراین صورت فلان شخص فقط تا یک سوم ازکل ترکه، ارث می برد  اضافه بر یک سوم به شرط این است که بقیه وراث اجازه دهند.

*فقط در صورتی که متوفی اصلا ورثه نداشته باشد می تواند کل دارایی خود را به شخص یا اشخاص وصیت کند ( دکتر کاتوزیان کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ص 539 ) / نحوه تقسیم ارثیه در میان اعضای خانواده

 

♦ همانطور که مستحضر هستید مسائل مربوط به امور حسبی (ارث و میراث) از ظرافت و حساسیت های بالایی برخوردار است و هر گونه سهل انگاری یا عدم آگاهی از قوانین مربوط به امور حسبی، می تواند باعث عدم حصول نتیجه مطلوب شود، لذا توصیه می کنیم در چنین وضعیتی از اطلاعات و تجارب خوب وکیل ارثیه بهره مند شوید.

مزیتهای همکاری با وکلای مجرب امور حسبی در این مرکز :

 • 25 سال تجربه در قبول وکالت پرونده های دعاوی ترکه، مهر و موم ترکه، تحریر و تصفیه ترکه، گواهی انحصار وراثت و آمار رضایت بخش موفقیت بودن نتایج حاصله از دید موکلین محترم 
 •  تحقیق، پژوهش و بررسی حرفه ای پرونده توسط تیم مجرب وکلای تهران و ارائه بهترین راه کارهای موثر و طراحی موثرترین مسیر رسیدگی به پرونده، توسط تفکر جمعی و امکان استفاده از چند وکیل ارث متخصص بشکل همزمان بجای استفاده از یک وکیل
 •  تسلط کامل وکلای مجرب در این مرکز به کلیه قوانین امور حسبی
 • سالانه تعداد زیادی پرونده مربوط به دعاوی ارث به درخواست موکلین محترم از داخل و خارج از کشور توسط وکلای این موسسه انجام می شود

♥ ♥ برای کسب مشاوره تخصصی و ارتباط با وکیل ارث تهران با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

021-22924799 –  (10 صبح تا 8 شب به وقت ایران)

 09121997102 (شماره همراه و واتساپ وکیل ارث تهران)

♦ دانستنی های ارث، نحوه تقسیم ارثیه در میان اعضای خانواده، قانون تقسیم ارثیه بین فرزندان – قانون جدید ارث مادر به فرزندان – تقسیم ارث پدر – اختلاف در تقسیم ارث – فرمول تقسیم ارث – سهم ارث بعد از فوت مادر – اختلاف در تقسیم ارث – سهم ارث دختر از پدر-قوانین گرفتن ارثیه – نحوه محاسبه یک هشتم ارث زن – ارث مادر از فرزند | نقل از: اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق مالی و اقتصادی، مدیر موسسه حقوقی، مجرب در رسیدگی پرونده های مربوط به امور حسبی با داشتن بیش از 25سال تجربه در استان تهران، کسب عنوان وکیل برتر در هفتمین کنفرانس بین المللی صنایع و مشاغل پرریسک در تهران | با سابقه دار ترین وکیل ارث در تهران

 

سوالات متداول

 • آیا برای جنین، مالی می توان وصیت کرد؟
  بله، اما منوط به اینکه زنده متولد شود.
 • آیا جنین که زنده متولد شود و سپس فورا بمیرد ارث بر است؟
  بله، ولو اینکه یک گریه کند و بلافاصله بمیرد.
 • آیا دادگاه صالح برای رسیدگی به ارث و وصیت دادگاه خانواده است؟
  خیر، دادگاه صالح به رسیدگی به ارث دادگاه عمومی حقوقی است.
 • آیا فردی می تواند وراث خود را از ارث محروم نماید؟
  از آنجاییکه مسئله ارث بعد از مرگ موضوعیت دارد، لذا شخص تا زمانی که زنده است چنین حقی را ندارد.
 • آیا فرزندخوانده ارث بر است؟
  خیر
 • آیا مالی که هنوز موجود نشده مانند میوه درختان، می توان وصیت کرد؟
  بله - مطابق با ماده 842 قانون مدنی
 • آیا کسی بخاطر تحصیل ارثیه، مورث خود را بکشد، ارث می برد؟
  خیر
 • آیا کسی می تواند تمام اموال خود را وصیت کند؟
  اگر کسی ورثه نداشته باشد، می تواند تمام اموال خود را به دیگری وصیت کند که به ارث ببرد.
 • اگر کسی تمام اموال خود را به دیگری وصیت کند و بقیه وراث مازاد بر 1/3 را نپذیرند، تقسیم ارث چگونه انجام می شود؟
  ابتدا 1/3 از کل اموال جدا به موصی له می رسد و بقیه بین تمامی ورثه تقسیم می شود.
 • در خصوص ارث زوجه (زن) تقسیم ارثیه چگونه است؟
  وفق آخرین تصمیم گذاری قانونگذار، زوجه از تمامی اموال همسرش 1/8 به ارث می برد.
رتبه: 4.8 از 966 رأی