تعریف جنایت عمدی در قانون مجازات اسلامی

تعریف جنایت عمدی در قانون مجازات اسلامی

تعریف جنایات عمدی در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی قانونگذار از ارائه تعریفی جامع و مانع از قتل عمد خودداری کرده است، این رویه نه فقط در خصوص قتل بلکه در مورد بسیاری از جرایم دنبال شده است. اما بطور کلی در فقه‌ و حقوق‌ ، به‌ معنای‌ وارد کردن‌ هرگونه‌ صدمه‌ به‌ تمامیت‌ جسمانی‌ افراد، که‌ کیفری‌ شرعی‌، مانند قصاص‌ یا دیه‌ ، را در بر دارد. به عبارت بهتر این رفتار از نطر نوعی تقسیم بندی جرم، جزء جرایم علیه اشخاص محسوب می شود .

و قانوگذار ایران در بیان احکام جنایت و این نوع جرم در مقام ذکر موجبات قصاص به شرح مصادیق و مواردی که جنایت ارتکابی بعنوان قتل عمدی قلمداد می گردد، اکتفا نموده و در ماده 206 قانون مجازات اسلامی آورده است:

قتل در موارد زیر جنایت عمدی محسوب می شود

الف) مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده، باشد خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود.

ب) مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد، هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج) مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری که انجام می دهد، نوعا کشنده نیست. ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

بنابراین آنچه مبنا و ضابطه تمیز و تشخیص قتل عمد (جنایت عمدی) از دیگر اقسام قتل قرار گرفته است، قصد مجرمانه و موقعیت رکن معنوی جرم است، هر چند بنا بر بندهای ب و ج فعل کشنده و آلت قتاله ظاهرا موثر در موضوع است. اما چنانکه خواهد آمد عمد ممکن است با قصد صریح و ابتدایی و یا با قصد ضمنی و تبعی محقق گردد، لذا این تصور که اختلاف در رکن مادی، ممیز قتل عمد از دیگر اقسام آن باشد، غیر موجه است.

در جنایات مادون نفس نیز قانونگذار ضابطه مذکور را در احراز عمد مورد توجه قرار داده و در ماده 271 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

قتل عضو یا جرح آن در موارد زیر جنایت عمدی محسوب می شود

الف) وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد، چه آن کار نوعا موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.

ب) وقتی که جانی عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب قطع یا جرح عضو باشد، هر چند قصد قطع یا جرح نداشته باشد.

ج) وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل نوعا موجب قطع یا جرح نمی باشد، ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعا موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.

 

♥ مزیتهای همکاری با وکیل کیفری خوب در این موسسه حقوقی :

  • ⇐ سالها تجربه در قبول وکالت پرونده های کیفری و آمار رضایت بخش موفقیت بودن نتایج حاصله از دید موکلین محترم
  • ⇐ تحقیق، پژوهش و بررسی حرفه ای پرونده، توسط تیم مجرب وکلای تهران و ارائه بهترین راه کارهای موثر و طراحی موثرترین مسیر رسیدگی به پرونده های دعاوی کیفری، توسط تفکر جمعی و امکان استفاده از چند وکیل کیفری با تجربه بشکل همزمان بجای استفاده از یک وکیل
  • ⇐ تسلط وکلای مجرب در این مرکز به کلیه قوانین مجازات مربوط به دعاوی کیفری و آرای وحدت رویه و رویه قضایی و نیز کلیه تغییرات در قوانین که بشکل مستمر از سوی قانونگذار وضع می شود
  • ⇐ امکان مشاوره با قضات سابق دادگستری در این مرکز که حدود 30 سال در راس رسیدگی به پرونده های کیفری در سمت قاضی بشکل منصفانه و عادلانه انجام خدمت کرده اند.

  برای کسب مشاوره تخصصی و ارتباط با وکیل کیفری تهران با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

⇐ 021-22924799 –  (10 صبح تا 8 شب به وقت ایران)

⇐ 09121997102 –  همراه و واتس اپ

 

تعریف جنایت عمدی در قانون مجازات اسلامی نقل از : باسابقه دار ترین وکلای کیفری در این موسسه حقوقی | وکیل کلاهبرداریوکیل سرقت | وکیل کیفری تهران | وکیل خیانت در امانت | وکیل تصرف عدوانی

رتبه: 4.8 از 966 رأی