تکلیف مهریه زن افغانی که در ایران زندگی می کند..

تکلیف مهریه زن افغانی که در ایران زندگی می کند..


سؤال: زن و شوهر افغانی در ایران زندگی می‌کنند، زن از شوهر بر اساس شاخص بانک مرکزی تقاضای پرداخت مهریه را کرده است تکلیف دادگاه در این خصوص(مهریه زن افغانی) چیست؟

نظریه شماره ۳۲۳۳/۷ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۳

تکلیف مهریه زن افغانی
پاسخ : زن و شوهر افغانی چنانچه پناهنده ایران باشند، تابع مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهند بود

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه : زن و شوهر افغانی چنانچه پناهنده ایران باشند تابع مقررات جمهوری اسلامی هستند و بر مبنای مقررات این قانون وضعیت تعیین می‌شود و در صورتی که پناهنده نباشند به لحاظ اینکه مهریه از مسائل مربوط به نکاح است و نکاح تابع احوال شخصیه است و طبق ماده ۷ قانون مدنی اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود در حدود معاهدات، تکلیف مهریه زن افغانی مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع هستند .

بنابراین چنانچه زوج و زوجه هر دو تبعه کشور افغانستان بوده و به کشور ایران پناهنده نشده باشند، تعیین مهریه بر اساس قانون و مقررات دولت افغانستان خواهد بود.

شایان ذکر است مشاوره حقوقی و اخذ وکالت در خصوص امور دعاوی خانوادگی شامل: وکیل برای طلاق و طلاق توافقی، وکیل برای حضانت فرزندان، وکیل برای دادخواست نفقه، فرزند خواندگی، مهریه و ارائه راهکارهای حل اختلاف فی مابین جهت صلح و یا وکالت در پرونده های حقوقی توسط بهترین وکلای دادگستری (وکیل مهریه) با داشتن بیش از 18 سال تجربه در این موسسه حقوقی انجام می شود.

رتبه: 4.8 از 966 رأی