مجرمان کلان اقتصادی

مجرمان کلان اقتصادی

اهمیت دادن به جرایم اقتصادی در قانون اساسی نشان از اهمیت اقتصاد دارد. به طوری که برخی از جرایم توانایی اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند. جرایم کلان مالی باعث سست شدن بنیان های نظام اقتصادی کشورها می شود. جرایمی مانند جعل اسکناس یا کلاهبرداری رایانه ای در چند سال اخیر به کشورها خسارات …

چپاول مردم توسط شرکتهای کاغذی

چپاول مردم توسط شرکتهای کاغذی

مسلما بدیهی است که با ازدیاد رشد جمعیت و افزایش پیچیدگی رفتارهای آدمی، روزبه روز بروز سوء استفاده برخی از افراد شیاد سبب پیدایش رفتارمجرمانه خفی می شود که این نیز جنایتی است که مجرم آن کمتر در معرض مجازات قرار می گیرند . یکی ازاین نوع سوء استفاده ها، کلاهبرداری و چپاول اموال مردم …

نگاهی برقانون جدید مجازات اسلامی

نگاهی برقانون جدید مجازات اسلامی

نگاهی برقانون جدید مجازات اسلامی قانون آزمایشی مجازات اسلامی، سی سال است  که در ایران اجرا می شود. در بین سال‌های 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دایمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت این تصویب آزمایشی پنج سال تعیین شد. قانون‌گذار عنوان کرد که در این …

کدام مجازاتها تعلیق نمی شود

کدام مجازاتها تعلیق نمی شود

کدام مجازاتها تعلیق نمی شود ؟ تعلیق درمجازاتهای حدود به هیچ وجه قابل اجرا نیست . تعلیق در مجازات در برخی از احکام جزایی تعزیری نیز کارایی ندارد و آن عبارتند از : 1- مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین این …

جنایتکاران یقه سفید

جنایتکاران یقه سفید

امروزه صرف نظر از تکامل فکری بشر که منجر به شناخت تکنولوژی پیشرفته شده است و از منظر تعالی قابل تحسین است، بسیاری افراد نیز در همه جوامع دنیا مشغول بکار گیری منفی از این روند تفکری می باشند . و از منظر علم جرم شناسی واژه ای به نام جنایتکاران یقه سفید امری است …