صلاحیت محلی دادگاه وقوع جرم رایانه ای

صلاحیت محلی دادگاه وقوع جرم رایانه ای

صلاحیت محلی دادگاه وقوع جرم رایانه ای ( کلاهبرداری ) مطابق رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1/12/1391 در روزنامه رسمی شماره 19862 مورخ 24/2/1392 بدین گونه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور تصمیم گیری شده است نظر به این که در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل …

مجرمان کلان اقتصادی

مجرمان کلان اقتصادی

اهمیت دادن به جرایم اقتصادی در قانون اساسی نشان از اهمیت اقتصاد دارد. به طوری که برخی از جرایم توانایی اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند. جرایم کلان مالی باعث سست شدن بنیان های نظام اقتصادی کشورها می شود. جرایمی مانند جعل اسکناس یا کلاهبرداری رایانه ای در چند سال اخیر به کشورها خسارات …