مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی

مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی

واردات مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و وارد کننده صرف‌ نظر از میزان‌ آن به 6 ماه تا 5 سال‌ حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابرارزش عرفی کالای یاد شده محکوم می‌شود.

قانون مجازات اسلامی سال 1397

قانون مجازات اسلامی سال 1397

قانون مجازات اسلامی سال 1397 قتل در لغت ودرادبیات حقوقی  به معنای سلب حیات از یک انسان بدون مجوز قانونی و یا سلب حیات از انسانی که مورد حمایت قانون است. قانون مجازات اسلامی سال 1397 از زبان وکیل کیفری تهران : مطابق قانون مجازات اسلامی  قتل بر سه قسم است : قتل عمد – …