موارد اجباری و اختیاری تحریر ترکه

موارد اجباری و اختیاری تحریر ترکه

تحریر ترکه که علی الاصول امری است اختیاری و معمولا وراثی خواستار آن می شوند که ترکه را در معرض تلف و تضییع بدانند و اساسا امری اختیاری است

ارث نوزاد

ارث نوزاد

نوزاد به محض متولد شدن فقط یک گریه کند و بمیرد به او ارث تعلق میگیرد… خانم اعظم شفائی بهترین وکیل ارث تهران در ناحیه سعادت آباد