مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

شایان ذکر است در قانون موضوعه ایران مطلبق ماده 141 مجازات جدید اسلامی مسئولیت کیفری، شخصی است و لازم به ذکر است که شخص از منظر حقوقی دو نوع است: 1- شخص حقیقی یعنی انسان 2- شخص حقوقی مانند شرکت، نهاد،ارگان، سازمان یا انجمن و … مطابق ماده 143 قانون مجازات جدید اسلامی : در …

نگاهی برقانون جدید مجازات اسلامی

نگاهی برقانون جدید مجازات اسلامی

نگاهی برقانون جدید مجازات اسلامی قانون آزمایشی مجازات اسلامی، سی سال است  که در ایران اجرا می شود. در بین سال‌های 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دایمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت این تصویب آزمایشی پنج سال تعیین شد. قانون‌گذار عنوان کرد که در این …