مجازات شخصی که ازغیربالغ استفاده میکند

مجازات شخصی که ازغیربالغ استفاده میکند

  نکته مهم دراین خصوص بدینگونه است که ارتکاب جرم به دو صورت امکان دارد : 1-اگر ارتکاب جرم توسط آن شخص بالغ انجام شده و از غیر بالغ سوء استفاده نموده،شخص بالغ به حداکثر مجازات آن جرم محکوم می شود ولی نابالغ مبری است اما اگر فعل مجرمانه توسط فرد نابالغ انجام شده باشد …

حکم محکومیت هایی که درروزنامه منتشر می شود

حکم محکومیت هایی که درروزنامه منتشر می شود

هرگاه شخصی محکوم به جرم محاربه، افساد فی الارض، تعزیری شده که مجازات آن درجه یک،درجه دو، درجه سه، درجه چهار (الف– رشاء و ارتشاء ب– اختلاس پ– اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت– مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی …

جرایم پیرامون فرد زندانی مطابق قانون مجازات اسلامی

جرایم پیرامون فرد زندانی مطابق قانون مجازات اسلامی

الف :هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. همچنین زندانیانی که مطابق آیین نامه …