قانون جرم سیاسی

قانون جرم سیاسی

در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی  یعنی در آخرین دوران نمایندگان دوره نهم قانون جرم سیاسی طی شش  ماده به تصویب رسید. شایان ذکر است : طرح جرم سیاسی در 20 اردیبهشت‌ماه 95 در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در 29 اردیبهشت‌ماه این طرح را تایید کرد.   متن کامل این قانون …