محرومیت حقوق اجتماعی از دید قانون مجازات اسلامی

محرومیت حقوق اجتماعی از دید قانون مجازات اسلامی

محرومیت حقوق اجتماعی از منظر ماده 25 قانون مجازات اسلامی  (مصوب سال 1392) مطابق ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حقوق اجتماعی به شرح ذیل است : الف: داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب : عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت …