بررسی جرم رابطه نامشروع زن و مرد و مجازات آن

بررسی جرم رابطه نامشروع زن و مرد و مجازات آن

مجازات رابطه نامشروع زن و مرد ، یعنی مجازات عمل منافی عفت غیر زنا شلاق تا نود و نه ضربه می باشد یعنی هر نوع رابطه جنسی که منجر به مواقعه نگردد تماس با مجرب ترین وکیل کیفری استان تهران 9121997102