مقررات توبه در قانون جدید مجازات اسلامی

مقررات توبه در قانون جدید مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی، توبه در جرایم مستوجب حد، چنانچه قبل از اثبات جرم باشد، موجب سقوط مجازات خواهد شد البته در مورد جرم (قذف)به دلیل حق الناس بودن توبه نمی تواند تاثیری در سقوط مجازات حدی داشته باشد . توبه در جرایمی که مجازات آنها دیه یا قصاص باشد نیز نمی تواند موثر باشد. همچنین …