مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی

مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی

واردات مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و وارد کننده صرف‌ نظر از میزان‌ آن به 6 ماه تا 5 سال‌ حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابرارزش عرفی کالای یاد شده محکوم می‌شود.