الزام به تنظیم سند رسمی ملک، زمین، آپارتمان …

الزام به تنظیم سند رسمی ملک، زمین، آپارتمان …

نظرات اختلافی در خصوص صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی از زبان وکیل متخصص املاک   اگر کسی ممنوع المعامله شود آیا دادگاه می تواند نسبت به معاملات قبل از تاریخ ممنوع المعامله شدن که به طور عادی صورت گرفته، حکم به تنظیم سند رسمی معامله مذکور بدهد یا نه؟             در تاریخ 4/12/67 …