نمونه کلاهبرداری در مالکیت از منظر قانون ثبت اسناد و املاک

نمونه کلاهبرداری در مالکیت از منظر قانون ثبت اسناد و املاک

نمونه کلاهبرداری در مالکیت از منظر قانون ثبت اسناد و املاک: شخصی به موجب سند رسمی، قسمتی از ملک خود را مشاعا به دیگری انتقال می دهد و بعد از این انتقال تقاضای ثبت آن را به نام خودش (بدون ذکر و استثناء مقدار انتقال داده شده ) می نماید و آگهی نوبتی نسبت به …