اقامتگاه – آشنایی هموطنان خارج ایران با حقوق خصوصی خود

اقامتگاه – آشنایی هموطنان خارج ایران با حقوق خصوصی خود

 حقوق هموطنان خارج از ایران ⊕ مبحث دوم – اقامتگاه بسیاری اوقات شنیده می‌شود، فلان شخص مقیم کشور خارجی …آلمان یا آمریکا هست . برای شناخت این مسئله لازم به ذکر است  اولا: یاد آوری کنیم مقیم بودن با تابعیت داشتن شخص، تمایز بسیار دارد . ثانیا: مقیم بودن و تابعیت داشتن مختص فرد نمی …