تفاوت برخی از عبارات حقوقی در معاملات

تفاوت برخی از عبارات حقوقی در معاملات

تفاوت برخی از عبارات حقوقی در معاملات 1 – فرق تسلیم با قبض در معاملات: به نظر می رسد قبض مبیع توسط خریدار، مستتر در تسلیم بایع (فروشنده) است. به بیان ساده‌تر می‌توان گفت که خریدار اصولا اجازه ندارد که مال خریداری شده را پس از پرداخت قیمت بردارد و این حق بایع است که …