قرار نظارت الکترونیکی

قرار نظارت الکترونیکی

شایان ذکر است :اخیراٌ ریس قوه قضائیه ( در تاریخ 10/4/97) به منظور توجیح نظارت الکترونیکی آیین نامه اجرایی آن را ابلاغ نموده است . ( به مجرمان این دسته که با نظارت الکترونیکی کنترل می شوند پابند الکترونیکی نصب می کنند….) بهر حال متن کامل آیین نامه اجرائی 28 ماده ای نظارت الگترونیکی به …