قرار نظارت الکترونیکی

قرار نظارت الکترونیکی

شایان ذکر است :اخیراٌ ریس قوه قضائیه ( در تاریخ 10/4/97) به منظور توجیح نظارت الکترونیکی آیین نامه اجرایی آن را ابلاغ نموده است . ( به مجرمان این دسته که با نظارت الکترونیکی کنترل می شوند پابند الکترونیکی نصب می کنند….) بهر حال متن کامل آیین نامه اجرائی 28 ماده ای نظارت الگترونیکی به …

آشنایی با قرار کفالت و مقررات قانونی آن

آشنایی با قرار کفالت و مقررات قانونی آن

قرار کفالت چیست؟ وکیل کیفری تهران در خصوص قرار کفالت توضیح میدهد: در تحقیقات مقدماتی در دادسراها و دادگاه ها هر گاه مجرمیت و یا بیگناهی فردی که در مظان اتهام است، احراز نشود تا حصول نتیجه، به منظور جلوگیری از فرار متهم و غیبت وی از شخص متهم تامینی اخذ می شود و یکی …