آشنایی با جنایت خطایی و جنایت خطای محض

آشنایی با جنایت خطایی و جنایت خطای محض

جنایت خطایی چیست؟ در مقالات قبلی در خصوص انواع جنایت، عنوان شد که جنایت برچند نوع است: 1- جنایت عمدی 2- جنایت غیر عمدی که جنایت غیر عمدی نیز بر دو نوع است الف – جنایت شبه عمد  ب – جنایت خطایی جنایت خطای محض در مقایسه با جنایت عمدی و شبه عمد، جنایتی است …

مجازاتهای اصلی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مجازاتهای اصلی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

تقسیم بندی مجازاتهای اصلی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الف:حد   ب:قصاص   پ:دیه    ت:تعزیر الف) تعریف مجازات حد: در بند الف ماده 14 وماده 15 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 حد، بدینگونه تعریف شده است: حد مجازاتی است که موجب نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است. ب) تعریف …

سوء پیشینه

سوء پیشینه

سوء پیشینه (نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه) سوال: با عنایت به ماده25 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 وتبصره1 یک آن (در خصوص سوء پیشینه ) که مقرر می دارد: درغیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی­ های صادره از مراجع ذی­ربط منعکس نمی­گردد مگر به درخواست …

مجازات جرم اهانت به مقام رهبری

مجازات جرم اهانت به مقام رهبری

مجازات جرم اهانت به مقام رهبری ، محکومیت حبس از شش ماه تا دو سال است . چنانچه فردی هم به رهبر و هم به امام خمینی توهین کند٬ مرتکب دو جرم شده است

بررسی جرم رابطه نامشروع زن و مرد و مجازات آن

بررسی جرم رابطه نامشروع زن و مرد و مجازات آن

مجازات رابطه نامشروع زن و مرد ، یعنی مجازات عمل منافی عفت غیر زنا شلاق تا نود و نه ضربه می باشد یعنی هر نوع رابطه جنسی که منجر به مواقعه نگردد تماس با مجرب ترین وکیل کیفری استان تهران 9121997102

خیانت در امانت

خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت همچون بسیاری از جرایم دیگر از گذشته های دور در بیشتر جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر با پیچیده شدن جوامع، این جرم نیز افزایش یافته است. امانتداری از خصلت های نیکی است که در قرآن و روایات اسلامی درباره آن زیاد سفارش شده و در مقابل خیانت در …

نگاهی برقانون جدید مجازات اسلامی

نگاهی برقانون جدید مجازات اسلامی

نگاهی برقانون جدید مجازات اسلامی قانون آزمایشی مجازات اسلامی، سی سال است  که در ایران اجرا می شود. در بین سال‌های 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دایمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت این تصویب آزمایشی پنج سال تعیین شد. قانون‌گذار عنوان کرد که در این …

فرق مجازات حد و تعزیری

فرق مجازات حد و تعزیری

قانونگذار میزان مجازات حد را از متن صریح قرآن اقتباس کرده و مقدار آن مطابق مقداری است که در قرآن ذکر شده، مانند مجازات شرب خمر، که میزان شلاق آن 80  تازیانه است که در هنگام رسیدگی به ارتکاب این جرم قاضی نمی تواند در رای خود میزان آن را از 80 ضربه کم و یا زیاد کند …