اصلاحیه قانون چک در سال 1397، قانون جدید چک

اصلاحیه قانون چک در سال 1397، قانون جدید چک

ویژگی اصلاح قانون جدید چک در صورت تصویب نهایی این قانون (اصلاحیه قانون چک /  قانون جدید چک) : 1-مسدودی حساب و کارت های بانکی صاحب چک برگشتی، محرومیت سه ساله برای متقلبان چک 2- لازم الرعایه بودن قوانین و مقررات مرتبط با چک راجع به چک‌های الکترونیکی 3- دریافت کد ره‌گیری برای چک برگشتی 4- …