جرایم پیرامون فرد زندانی مطابق قانون مجازات اسلامی

جرایم پیرامون فرد زندانی مطابق قانون مجازات اسلامی

الف :هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. همچنین زندانیانی که مطابق آیین نامه …