رفع ابهام درمورد وضعیت ماترک متوفی

رفع ابهام درمورد وضعیت ماترک متوفی

رفع ابهام درمورد وضعیت ماترک متوفی ♦ مجموعه پرسش و پاسخ و رفع ابهام درمورد وضعیت اموال برجای مانده متوفا تهیه شده توسط سرکار خانم اعظم شفائی، از وکلای پرسابقه دعاوی امور حسبی، باسابقه دار ترین وکیل ارث در تهران  1 -) بسیاری از وراث توقع دارند هزینه هایی که در مراسم ختم مرگ مورث …