مالیات املاک و قانون اصلاح مالیات املاک خالی از سکنه

مالیات املاک و قانون اصلاح مالیات املاک خالی از سکنه

در آذر ماه 1399 قانونگذار به منظور شناسایی مالکین املاک و مشخص بودن اقامتگاه اشخاص به اصلاح قانون مالیات مستقیم به استناد ماده واحدی به جاگزینی ماده 54 (مکرر) پرداخت و با تصویب این قانون ( قانون اصلاح مالیات املاک خالی از سکنه ) کلیه اشخاص ساکن و مقیم در ایران ملزم هستند اطلاعات وضعیت …