جرایم پیرامون فرد زندانی مطابق قانون مجازات اسلامی

جرایم پیرامون فرد زندانی مطابق قانون مجازات اسلامی

الف :هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. همچنین زندانیانی که مطابق آیین نامه …

آشنایی با زندان ها در ایران

آشنایی با زندان ها در ایران

انواع زندان ها: 1- زندان بسته 2- نیمه باز 3- مراکز حرفه آموزی و اشتغال 4- مراکز اقدامات تامینی وتربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال و نوجوانان تبصره یک ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 زندان بسته: زندانی محصور، با برج های دیده بانی در پوشش داخلی و خارجی دارای …