بدرود با پدر علم حقوق

بدرود با پدر علم حقوق

بدرود با پدر علم حقوق ( دکتر امیر ناصر کاتوزیان ) خاموش شدن این شمع نورانی قلبمان را شکست. تسلیت به تمامی همکاران و حقوقدانان گرامی دکتر امیرناصر کاتوزیان، پدر علم حقوق ایران که وی یکی از نویسندگان پیش‌نویسان قانون اساسی کشورمان بود در 11 شهریور 1393، چشم از جهان فرو بست. دکتر ناصر کاتوزیان، …