رشد عملکرد دفاتر اسناد رسمی در دیماه 99

رشد عملکرد دفاتر اسناد رسمی در دیماه 99

تحولات در کارکرد و رشد عملکرد دفاتر اسناد رسمی بر اساس آخرین اخبار (در دیماه 1399)  در خصوص رشد عملکرد دفاتر اسناد رسمی رییس کانون سردفتران و دفتریاران چنین عنوان کردند: رییس کانون سردفتران و دفتریاران درباره پرداخت ۹ درصد ارزش افزوده دریافتی در دفاتر اسناد رسمی به سازمان امور مالیاتی، توضیحاتی را ارائه کرد. …