ضمانت اجرای جرم حیوان آزاری چیست؟

ضمانت اجرای جرم حیوان آزاری چیست؟

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه در خصوص رعایت حقوق حیوانات و لایحه منع حیوان آزاری افزود: بر اساس نیاز‌های سازمان حفاظت محیط زیست، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، وزارت کشور، سازمان همیاری‌های وزارت کشور و سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با حقوق حیوانات و به منظور بررسی لایحه پیشنهادی وزارت کشور، جلساتی در قالب …