حضانت دائمی فرزند توسط مادر

 حضانت دائمی فرزند توسط مادر

حضانت دائمی فرزند توسط مادر (حق حضانت) و شرایط قانونی آن وکیل متخصص خانواده در خصوص حضانت دائمی فرزند (فرزندان) توسط مادر شرح میدهد: برخی از محاکم معتقدند که تا زمانی که فرزند به سن هفت سالگی نرسیده پدر نمی تواند حضانت دائمی فرزند را به مادر بسپارد و چون اختلاف نظر نسبت به این …