پیش بینی مجازات حیوان آزاری

پیش بینی مجازات حیوان آزاری

مجازات حیوان آزاری  و تکلیف شکنجه و آزار حیوانات در قوانین ایران مجازات حیوان آزاری موضوعیست که در این سالهای اخیر ذهن دوست داران محیط زیست و حیات وحش را درگیر کرده است.با پیشرفت تکنولوژی و همچنین فضای مجازی موجب شده است که بسیاری از رفتارهای نادرستی که با حیوانات شده بود از نظرها دور …