مفهوم آزار جنسی از منظر حقوقی

مفهوم آزار جنسی از منظر حقوقی

مفهوم آزار جنسی از منظر حقوقی با توجه به اینکه برخی از افعال در قانون مجازات اسلامی  ایران، جرم انگاری نشده است و از سویی در اغلب جوامع ، برای اینگونه اعمال افراد مرتکب جرایمی پیش‌بینی شده است. به عبارت بهتر با پیشرفت سیستم‌های حقوقی در جوامع مختلف دنیا افعالی که در قدیم کم‌اهمیت بوده …

آشنایی با واژه کلیدی وکالت تسخیری و وکالت اتفاقی

آشنایی با واژه کلیدی وکالت تسخیری و وکالت اتفاقی

– وکالت اتفاقی،تسخیری و معاضدتی طرح و اقامه دعوی یا دفاع از آن در دادگستری علاوه بر داشتن دانش حقوقی مستلزم دارا بودن مهارتی است که در بستر زمان و با ممارست به دست می آید و نا آشنایی به این علم و فن سبب خواهد شد یا اصل حق قابل مطالبه واستیفاء نباشد و یا احقاق …