صلاحیت محلی دادگاه وقوع جرم رایانه ای

صلاحیت محلی دادگاه وقوع جرم رایانه ای

صلاحیت محلی دادگاه وقوع جرم رایانه ای ( کلاهبرداری ) مطابق رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1/12/1391 در روزنامه رسمی شماره 19862 مورخ 24/2/1392 بدین گونه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور تصمیم گیری شده است نظر به این که در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل …