تخلفات ( خاص )رانندگی درکشورهای دنیا

تخلفات ( خاص )رانندگی درکشورهای دنیا

شکلک در آوردن راننده در کشور قبرس در قبرس اگر راننده با دست و صورتش شکلک غیراخلاقی در بیاورد یا حتی اگر دست خود را از ماشین بیرون بیاورد، حدود 25 تا 35 یورو جریمه نقدی خواهد شد. این قانون برای این وضع شده است تا راننده ها به دلایل مختلف و با بهانه و …