شرایط قانونی برای تفتیش موبایل متهم

شرایط قانونی برای تفتیش موبایل متهم

قانون در چه صورتی به قضات اجازه می‌دهد موبایل متهمان را بررسی کنند؟ برای بررسی یا تفتیش موبایل متهم ، مسئله اصلی اینجاست که آیا موبایل را به عنوان «وسیله ارتکاب» جرم در نظر بگیریم یا آن را «وسیله ارسال پیام، مخابرات، مراسلات (چت، ایمیل و…) و حریم اقتصادی افراد (مبادلات بانکی و معاملات اقتصادی)» …