دانستنی های حقوقی مفید در مورد چالش های نقل و انتقال املاک با سند عادی

دانستنی های حقوقی مفید در مورد چالش های نقل و انتقال املاک با سند عادی

دانستنی های حقوقی در مورد ملک و معامله با سند عادی هدف نگارنده ( وکیل خبره ملکی ) از ارائه مقاله، آن است که بررسی شود چرا در بسیار ی از دعاوی در مورد نقل و انتقال املاک با سند عادی، مدعی موفق به اخذ رای به نفع خودش نمی شود ؟ برای شفافیت این …