حکم محکومیت هایی که درروزنامه منتشر می شود

حکم محکومیت هایی که درروزنامه منتشر می شود

هرگاه شخصی محکوم به جرم محاربه، افساد فی الارض، تعزیری شده که مجازات آن درجه یک،درجه دو، درجه سه، درجه چهار (الف– رشاء و ارتشاء ب– اختلاس پ– اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت– مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی …

سوء پیشینه

سوء پیشینه

سوء پیشینه (نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه) سوال: با عنایت به ماده25 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 وتبصره1 یک آن (در خصوص سوء پیشینه ) که مقرر می دارد: درغیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی­ های صادره از مراجع ذی­ربط منعکس نمی­گردد مگر به درخواست …