قرارداد عدم مسئولیت یا شرط عدم مسئولیت

قرارداد عدم مسئولیت یا شرط عدم مسئولیت

قرارداد عدم مسئولیت یا شرط عدم مسئولیت توافقی است که به موجب آن طرفین‎ ‎مسئولیت مدنی احتمالی آینده را از ‏بین می‌برند. با وجود چنین شرطی متعهد از‎ ‎مسئولیتی که ممکن است در آینده برایش بوجود آید معاف می‌شود امروزه ‏بکارگیری شرط‎ ‎عدم مسئولیت در قراردادهای داخلی و بین‌المللی رایج است . به عنوان نمونه …