مفهوم آزار جنسی از منظر حقوقی

مفهوم آزار جنسی از منظر حقوقی

مفهوم آزار جنسی از منظر حقوقی با توجه به اینکه برخی از افعال در قانون مجازات اسلامی  ایران، جرم انگاری نشده است و از سویی در اغلب جوامع ، برای اینگونه اعمال افراد مرتکب جرایمی پیش‌بینی شده است. به عبارت بهتر با پیشرفت سیستم‌های حقوقی در جوامع مختلف دنیا افعالی که در قدیم کم‌اهمیت بوده …