چه زمانی ورثه می توانند سهم الارث خود را دریافت کنند

وفق مقررات قانونی سهم الارث وراث، پس از اینکه دیون متوفی از محل دارایی وی پرداخت شود، باقی مانده دارایی متوفی بین وراث قابل تقسیم است.

رتبه: 4.8 از 966 رأی