چه زمانی ورثه می توانند سهم الارث خود را دریافت کنند ؟

وفق مقررات قانونی سهم الارث وراث، پس از اینکه دیون متوفی از محل دارایی وی پرداخت شود، باقی مانده دارایی متوفی بین وراث قابل تقسیم است.

رتبه: 4.8 از 966 رأی